Statistics

Subgenera Valid species Names Images
Anthocharis 2 16 26 30
Catasticta 3 91 183 133
Aoa 1 1
Aporia 32 53 86
Appias 34 69 22
Archonias 1 2
Ascia 5 9
Baltia 2 9
Belenois 30 45 31
Calopieris 1 1
Cepora 23 44 6
Charonias 2 3
Colotis 48 71 70
Cunizza 1 2
Delias 235 298 212
Dixeia 10 16 3
Elodina 26 26
Elphinstonia 4 5 3
Eroessa 1 1
Eronia 2 3 3
Eucheira 1 1
Euchloe 16 23 19
Ganyra 3 5 4
Gideona 1 1
Glennia 1 1
Glutophrissa 8 17 12
Hebomoia 2 3
Hesperocharis 11 15 3
Hypsochila 6 6 3
Infraphulia 3 3
Itaballia 3 4
Ixias 16 20 12
Leodonta 5 7 3
Leptophobia 17 23 16
Leptosia 9 13 3
Leuciacria 1 1
Mathania 4 4
Melete 6 14 39
Mesapia 1 5 42
Mylothris 55 69 47
Neophasia 2 2
Nepheronia 4 11 12
Pareronia 10 19 6
Pereute 9 11 7
Perrhybris 3 6 12
Phulia 4 5
Piercolias 3 3
Pieriballia 1 2
Pieris 23 40 12
Pierphulia 3 3 3
Pinacopteryx 1 1 3
Pontia 14 25 24
Prioneris 7 8 12
Reliquia 1 1
Saletara 3 7 12
Tatochila 11 13 21
Theochila 1 1 4
Udaiana 1 1
Zegris 3 5 6